รับแปรรูป - ขึ้นรูปโลหะแผ่น ด้วยแม่พิมพ์     
        คลังความรู้
 

มีวิธีการดูและรักษาเครื่องปั๊มโลหะอย่างไรบ้าง ?

        -  การดูและรักษาเครื่องในกรณีที่ใช้งานทุกวันก็คือ

1. อัดจารบีทุกๆ 4 ชั่วโมงในจุดต่างๆ เช่น บูชข้อเหวี่ยง 2 ข้าง, ข้อกลางเพลาข้อเหวี่ยง
2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่รางสไลด์ทั้งสองข้าง ทุกๆ 4 ชั่วโมง
3. ตรวจสอบระดับน้ำมันอยู่เสมอ
4. ใส่จารบีที่เฟืองใหญ่ทุกๆ 15 วัน
5. ตรวจเช็คสกรูว่ามีการคลายตัวจากการทำงานหรือไม่

มีคำแนะนำอะไรบ้างเพื่อทำงานสามารถใช้งานเครื่องปั๊มโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        -  การใช้งานเครื่องปั๊มโลหะให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างดังนี้

1. ตรวจสอบงานให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่องปั๊มโลหะ
2. แม่พิมพ์ต้องมีความคม เพื่อที่จะไม่เป็นภาระกับกำลังของเครื่องปั๊มโลหะ
3. ดูแล ทำความสะอาด และหมั่นตรวจสอบระบบหล่อลื่น

อยากทราบวิธีการติดตั้งแม่พิมพ์กับเครื่องปั๊มโลหะ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร 

        -  การใช้งานเครื่องปั๊มโลหะให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างดังนี้

 

1. ปิดเครื่องปั๊มโลหะก่อน
2. นำแม่พิมพ์วางบนแท่นเครื่อง
3. เลื่อนหัวปั๊มลงมาในตำแหน่งต่ำที่สุด โดยใช้มือหมุนที่พูเลย์และดูที่สเกลบริเวณรางสไลด์ให้อยู่ในตำแหน่งต่ำสุด
4. ยึดแม่พิมพ์กับแท่นเครื่อง และหัวเครื่องปั๊ม
5. ถ้าแม่พิมพ์อยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำเกินไป ให้ปรับที่เพลาเกลียวลูกหมาก
6. ตั้งความขนานของเครื่องโดยปรับสกรูสำหรับปรับสไลด์
7. เมื่อติดตั้งแม่พิมพ์เสร็จแล้ว ควรให้หัวปั๊มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด โดยการใช้มือหมุนที่พูเลย์